Camins naturals

Estàs aquí: Home / Serveis / Obres i muntatges / Camins naturals

Camins naturals

Camins Reials, Vies Pecuàries, Camins de sirga, senders de muntanya, senders de ribera i camins de servei d’antics canals tenen alguna cosa en comú i és el seu gran valor ecològic.

En els últims anys ha crescut la demanda d’aquestes infraestructures per excursionistes i turistes. Els canvis d’hàbits del conjunt de la societat respecte a la realització d’activitats relacionades amb la natura comporten el desenvolupament d’un turisme diferent.

Els camins naturals han de presentar traçats, tanques, mobiliari i senyalització en condicions òptimes per a garantir el seu goig amb total seguretat.

Recuperem camins naturals, recuperem qualitat de vida

Beneficis

 • Fomenta

  La qualitat de vida i la salut, així com impulsar l’educació ambiental

 • Augmenta

  I desenvolupa el turisme ambiental o ecoturisme

 • Impulsa

  La mobilitat sostenible incrementant la qualitat de vida dels ciutadans

 • Destacar

  La importància dels recursos naturals amb l’objectiu de protegir la biodiversitat

RECUPERACIÓ, FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ

Des de la preparació del terreny amb maquinària especialitzada fins al muntatge de mobiliari i senyalització

Accessos

Creació d’accessos facilitant les entrades a camins naturals o vies verdes. Fabricació i instal·lació de barreres, casetes d’informació, mobiliari rural de descans i senyalització informativa.

Mobiliari Rural

Còmode, resistent, durador, respectuós amb el medi ambient i amb garanties. Tanques de fusta, papereres, bancs, aparcabicis, senyalització i tot el que un camí natural pot requerir per satisfer senderistes i turistes.

Preparació de terreny

Realitzem treballs de desbrossament i podes, anivellament de terreny, compactació de la superfície anivellada de la calçada, neteja de cunetes, fabricació i instal·lació de malles per al control de despreniments i els treballs que requereixi el camí.