Pèrgola de fusta de pi

Pèrgola de fusta de pi

Disseny, fabricación i instal·lació de Pèrgola de fusta de pi

Client: Caesmar

En un càmping s’ha de respirar aire pur, tranquil·litat i natura. Utilitzar la fusta com a recurs natural i renovable per a mobiliari o pèrgoles és la decisió encertada.

En Càmping Estrella de Mar fabriquem i instal·lem una barra de bar de fusta de pi, protegida amb un oli especial, indicat per a la protecció de fustes exteriors sotmeses a condicions extremes

 Ficha técnica CEDRIA Dekor Lasur

Perquè la zona bar quedés més protegida i oferir resguard a clients, es dissenya i fabrica una pèrgola adaptant a l’entorn.

ESTRUCTURA

4 pilars autosoportada, amb estructura davant i darrere, cobrint la barra de bar ia clients. De fusta de pi tractat a l’autoclau IV, també protegit amb el mateix producte de CEDRIA Dekor Lasur per unificar el color amb la barra de bar.

Pérgola

Els pilars i la jàssera són laminats, i la resta de pi massís. La part de dalt és de fusta encadellat, sistema per acoblar taules de fusta, coberta de tela asfàltica per impermeabilitzar la teulada.

Pérgola

 

Se diseña y fabrica una pérgola adaptada en este caso respetando el árbol que tiene próximo con 4 pilares autosoportada, con estructura delante y detrás, cubriendo la barra y a los clientes, de madera de pino tratado al autoclave IV también protegido con el mismo producto de CEDRIA Dekor Lasur para tener el mismo color que la barra.

Pérgola estrella de mar pergola estrella de mar

Los pilares son laminados, la llaça laminado y el resto de pino macizo. La parte de arriba es de madera machihembrado, sistema para ensamblar tablas de madera, cubierta de tela asfáltica para impermeabilizar el tejado.